Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej.

Jeżeli używamy danych osobowych do świadczenia naszych usług, obsługi klienta, do celów marketingowych, reklamowych lub badań rynkowych, poinformujemy Cię o tym w niniejszej polityce prywatności.

W rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych, administratorem danych jest:

Alpen Pharma Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
Polska

 

Web: www.alpenpharma.pl
E-mail: office.poland@alpenpharma.com
Tel.: +48 22 166 16 11

 

Państwa Prawa

Prawo do dostępu

Zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo zażądać potwierdzenia od nas, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli jest tak w tym przypadku, masz prawo do dostępu do informacji dotyczących danych osobowych i do dalszych informacji wymienionych w art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych, które dotyczą Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia

Masz prawo do zażądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych Ciebie dotyczących. Jesteśmy zobligowani do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Szczegółowe informacje znajdują się w art. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z Artykułem RODO, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczono administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe do bezpośrednich celów marketingowych, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane ww. marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo to dotyczy Twojego miejsca zamieszkania , miejsca pracy lub każdego innego miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

Powołaj się na swoje prawa

Jeśli chciałbyś skorzystać z jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych pod wskazanymi danymi kontaktowymi lub korzystając z innych formularzy kontaktowych, które oferujemy. W razie pytań prosimy o kontakt.

Pliki dziennika serwera

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, firma, której używamy do obsługi procesów w witrynie, przechowuje Twoje informacje techniczne o używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym (system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz inne funkcje nieosobowe) oraz o przeglądarce (wersja, ustawienia języka), w szczególności publiczny adres IP komputera, którego używasz do odwiedzenia naszej strony internetowej, w tym datę i godzinę dostępu. Adres IP jest unikalnym adresem numerycznym, pod którym urządzenie końcowe wysyła/pobiera dane do/z Internetu.

Jeśli nie udostępnisz nam danych, które pozwalają Ciebie zidentyfikować podczas korzystania z naszej strony internetowej, nasz dostawca usług oraz ostatecznie nasza firma nie jest w stanie ustalić, do kogo należy adres IP. Ponadto, użytkownik może zostać zidentyfikowany jeżeli zostaną podjęte działania prawne przeciwko niemu (np. w przypadku ataku na stronę internetową) i wówczas podczas dochodzenia zostaniemy poinformowani o jego tożsamości. Z reguły, nie musisz się obawiać, że będziemy w stanie przypisać do Ciebie Twój adres IP.

Nasz dostawca usług wykorzystuje przetworzone dane w sposób nieumożliwiający identyfikację osobistą do celów statystycznych, dzięki czemu możemy prześledzić jakie urządzenia końcowe, z którymi ustawieniami, są używane do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, a następnie odpowiednio je zoptymalizować. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Podstawą prawną sporządzania statystyk jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Adres IP jest dalej używany, abyś mógł uzyskać dostęp do naszej strony i korzystać z niej oraz abyśmy mogli wykrywać i odpierać ataki na naszego dostawcę usług lub naszą stronę. Niestety, ataki mające na celu zaszkodzenie operatorom witryn lub ich użytkownikom (np. w celu uniemożliwienia dostępu, szpiegowania danych, rozpowszechniania złośliwego oprogramowania [np. wirusów] lub w innych nielegalnych celach) są wielokrotnie przeprowadzane. Takie ataki zakłóciłyby prawidłowe funkcjonowanie centrum danych firmy, którą zleciliśmy, korzystanie z naszej strony internetowej lub jej funkcji, a także bezpieczeństwo odwiedzających naszą witrynę. Adres IP i czas dostępu są przetwarzane, aby zapobiec takim atakom. Za pomocą tego przetwarzania, my – za pośrednictwem naszego dostawcy usług – dążymy do uzasadnionego interesu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej i zapobiegania bezprawnym atakom na nas i odwiedzających naszą witrynę. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zapisane dane IP są usuwane (przez anonimizację), gdy tylko nie będą już potrzebne do wykrycia lub obrony przed atakiem. 

Cookies

Używamy plików cookie i podobnych technologii (pamięć lokalna) do obsługi naszej witryny, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej, zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny oraz przechowywać wstępnie zdefiniowane ustawienia użytkowników w przeglądarce.

Cookie to mały plik tekstowy, który Twoja przeglądarka przechowuje na Twoim komputerze, gdy uzyskasz dostęp do naszej strony. Jeśli później odwiedzisz naszą witrynę, możemy ponownie przeczytać te pliki cookie. Pliki cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. W każdej chwili możesz skonfigurować, które pliki cookie używana przez Ciebie przeglądarka zaakceptuje. Może to jednak spowodować, że nasza strona internetowa przestanie działać prawidłowo.

Ponadto możesz usunąć pliki cookie samodzielnie w dowolnym momencie. Jeśli ich nie usuniesz, możemy określić, jak długo plik cookie ma być przechowywany na Twoim komputerze. Wyróżnia się tutaj tak zwane pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji są usuwane przez przeglądarkę po opuszczeniu naszej witryny lub zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane przez okres, który określamy podczas przechowywania.

Używamy plików cookie w następujących celach:

  • Technicznie niezbędne pliki cookie, które są wymagane do korzystania z funkcji naszej strony internetowej (np. w celu identyfikacji użytkownika). Niektórych funkcji nie można dostarczyć bez tych plików cookie.
  • Funkcjonalne pliki cookie używane do technicznego wykonywania określonych funkcji, których chcesz używać.
  • Pliki cookie analityczne, które służą do analizy zachowania użytkownika.
  • Pliki cookie innych firm. Pliki cookie innych firm są przechowywane przez osoby trzecie, których funkcje integrujemy na naszej stronie internetowej, aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji. Mogą być również używane do analizy zachowań użytkowników.

Większość przeglądarek używanych przez naszych użytkowników pozwala nam skonfigurować, które pliki cookie mają być przechowywane i umożliwia usunięcie (pewnych) plików cookie. Jeśli ograniczysz przechowywanie plików cookie na niektórych stronach internetowych lub nie zezwolisz na pliki cookie z witryn osób trzecich, korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej może nie być możliwe. Informacje na temat dostosowywania ustawień plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek są dostępne tutaj:

Ujawnianie danych osobom trzecim

Zasadniczo nie ujawniamy przekazanych nam danych osobowych stronom trzecim (tj. w szczególności nie do celów reklamowych).

Jednakże, dla funkcjonowania tych stron internetowych lub świadczenia produktów / usług współpracujemy z dostawcami usług (procesorami). Może się zdarzyć, że tacy usługodawcy dowiedzą się o danych osobowych. Starannie dobieramy naszych dostawców usług – w szczególności w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych – i podejmujemy wszelkie środki wymagane przez prawo ochrony danych w zakresie dopuszczalnego ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych poza UE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w UE lub Szwajcarii. W przypadku Szwajcarii UE ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych decyzją 2000/518 / WE. Jednak niektórzy z naszych dostawców usług, których wtyczki i narzędzia używamy, przetwarzają dane poza UE. Zostanie to wyjaśnione w niniejszej polityce prywatności danych w informacjach o używanych wtyczkach / narzędziach.

Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w kontekście uczestnictwa w tzw. Tarczy Prywatności oraz środków podejmowanych przez dostawcę usług w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa danych. 

Google Analytics

W ramach umowy o przetwarzanie danych korzystamy z usługi Google LLC („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, prawdopodobnie za pośrednictwem Google Tag Manager Google Analytics. Jako procesor zamówień Google używa w tym celu tak zwanego „cookie” – małego pliku tekstowego przechowywanego na komputerze przez przeglądarkę. Ten plik cookie dostarcza Google informacji o tym, do której witryny użytkownik uzyskał dostęp, a w szczególności następujących informacji:  typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, informacje techniczne o systemie operacyjnym i przeglądarce, a także publiczny adres IP komputera używanego przez użytkownika. Korzystamy z Google Analytics w taki sposób, że Twój adres IP jest używany jedynie w formie anonimowej. Ta anonimizacja następuje po powiadomieniu od Google w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EOG. Pełny adres IP zostanie wysłany tylko na serwer Google w USA i tam skrócony w wyjątkowych przypadkach. Według Google adres IP jest anonimowy, zanim zostanie zapisany na stałym nośniku danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Google Analytics pozwala nam na zestawianie statystyk użytkowania naszej strony internetowej, a także danych demograficznych dotyczących odwiedzających oraz zachowań użytkowników w formie nieumożliwiającej identyfikacji osobistej. Opracowywane są również statystyki, które pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający znajdują naszą witrynę, dzięki czemu możemy poprawić naszą optymalizację wyszukiwarek i działania reklamowe. Przetwarzanie to pozwala nam realizować działania, aby móc ulepszać naszą stronę internetową oraz nasze aktywności reklamowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje o tym, jak zrezygnować z korzystania z Google Analytics, można znaleźć pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje cookies, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Google AdSense korzysta również z tak zwanych sygnałów nawigacyjnych w sieci (niewidoczna grafika). Za pośrednictwem tych sygnałów nawigacyjnych można oceniać informacje, takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne o korzystaniu z tej strony internetowej (w tym adres IP) oraz dostarczanie formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą zostać ujawnione przez Google partnerom kontraktowym Google. Jednakże Google nie skojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Ciebie.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Google Adwords / Śledzenie konwersji

Ta strona używa Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords, używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google ustawiane jest ciasteczko śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Ww. pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny i plik cookie nie wygasł, Google i my możemy uznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klient AdWords nie otrzymuje żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu sposobowi, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej w panelu Ustawienia użytkownika. Nie zostaną one uwzględnione w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie do konwersji „są przechowywane na podstawie uzasadnionego interesu w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i jej reklamy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał tylko na pliki cookie w indywidualnych przypadkach, akceptował pliki cookie w niektórych przypadkach lub generalnie wykluczał je i aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google Remarketing / Double Click

Nasze witryny korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala łączyć grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób, spersonalizowane komunikaty reklamowe związane z zainteresowaniami, które zostały dostosowane do ciebie w zależności od Twojego poprzedniego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym terminalu (np. lelefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym z twoich terminali (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Google w tym celu połączy Twoją historię przeglądarek internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory użytkowników uwierzytelnione przez Google, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia docelowych odbiorców reklam między urządzeniami.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu / kierowania na różne urządzenia, rezygnując ze spersonalizowanych reklam na koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dane gromadzone na Twoim koncie Google są zbierane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz przekazać lub odwołać w Google (Artykuł 6 (1) a) GDPR). W przypadku procesów zbierania danych, które nie zostały scalone z Twoim kontem Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub nie zgodziłeś się na połączenie), zbieranie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

AddThis

Nasza strona korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) od AddThis. Dostawcą jest Oracle Inc, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA, 94065, USA. Wtyczka ta jest wykorzystywana na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania dystrybucją własnej oferty online (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

AddThis używa informacji o użytkowniku do zapewnienia i wykonywania funkcji udostępniania. AddThis może wykorzystywać informacje pseudonimowe do celów marketingowych. Odbywa się to za pomocą plików cookie.

Rezygnacja z przetwarzania danych przez AddThis jest możliwa pod następującym linkiem:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Politykę prywatności AddThis można znaleźć pod adresem: http://www.addthis.com/privacy

Jetpack

Używamy wtyczki Jetpack do statystyk WordPress na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street # 343 San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack upraszcza integrację przycisków z wtyczek mediów społecznościowych. Umożliwia to łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie z funkcji „share” tych wtyczek.

Za Twoją zgodą podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto nasz uzasadniony interes (analiza, optymalizacja i ekonomiczne działanie naszej strony internetowej) jest kolejną podstawą prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR)

Wygenerowane pliki cookie są przechowywane na serwerach w USA. Jetpack wykorzystuje w tym celu pliki cookie, które można również wykorzystać do analizy zachowań użytkownika na stronie internetowej za pomocą zintegrowanych wtyczek. Dane mogą być wykorzystywane do celów reklamowych.

Poza tym nie wiemy, jak długo Jetpack przechowuje dane i do jakiego stopnia są one przetwarzane lub przekazywane. Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Jetpack można znaleźć w polityce prywatności Atomattic: https://automattic.com/privacy/

Przeczytaj poniższe oświadczenie dotyczące plików cookie: https://jetpack.com/support/cookies/

Automattic Inc. jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, zapewniając gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Flowplayer

W naszej stronie internetowej zapisaliśmy filmy wideo, które są przechowywane na http://www.flowplayer.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z tej strony. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO. Dążymy do tego z naszym uzasadnionym interesem, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników i optymalizację naszych usług. Flowplayer AB ma siedzibę w Riddargatan 17B, 114 57, Sztokholm, Szwecja i podlega przepisom Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych.

Podczas odwiedzania strony, Flowplayer otrzymuje informację że masz dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Flowplayer udostępnia konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany na Flowplayer, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeżeli nie życzysz sobie przypisywania do Twojego konta Flowplayer, musisz się wylogować przed odwiedzeniem strony. Flowplayer przechowuje dane jako profile użytkowników i używa ich do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w celu zaspokojenia Twoich potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani), aby zapewnić reklamę zorientowaną na popyt i poinformować innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu profili użytkowników i aby skorzystać z tego prawa, powinieneś skontaktować się z Flowplayer. Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez Flowplayer można znaleźć w Polityce prywatności. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i ustawień w celu ochrony prywatności: https://flowplayer.com/privacy-policy.

Dostosowanie polityki prywatności

Zawsze przestrzegamy tej polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany jej od czasu do czasu oraz do aktualizacji zmian w gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu danych użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej:  

E-mail: data.protection@alpenpharma.com